ARKA PRZYMIERZA I JEJ ZNACZENIE DLA ZIEMI I LUDZI XXI WIEKU – Fizyczny i duchowy aspekt podróży

Wyprawa 2019: Etiopia, Izrael, Egipt

Arka Przymierza jest legendarną skrzynią zbudowaną wg Biblii przez Mojżesza na polecenie YAHWE z drzewa akacjowego i ze złota. Mojżesz umieścił w niej dwie kamienne tablice z przykazaniami, które Bóg wręczył mu na Górze Synaj, laskę Arona oraz złote naczynie z manną. W Biblii podane są dokładne wymiary Arki Przymierza: 100 cm długości, 50 cm szerokości i 80 cm wysokości. W Wikipedii te same wymiary podane są jako: 140 – 80 – 80. Stanowi ona źródło olbrzymiej mocy i umożliwia bezpośredni kontakt z Bogiem. Niektórzy badacze (Nassim Haramein) sądzą, że właśnie dzięki tej mocy rozstąpiło się Morze Czerwone, aby Mojżesz mógł przejść po jego dnie i uciec przed goniącą jego ludzi armią faraona.

 

Wiemy, że są trzy miejsca na świecie, które można w jakiś sposób połączyć z energią Arki Przymierza. Pierwsze to Jerozolima i Meczet Pod Złotą Kopułą. Meczet został zbudowany na ruinach Świątyni Salomona, w której podziemiach znajdowała się Arka. Jest tam więc MIEJSCE na Arkę (choć niektórzy twierdzą, że może tam być schowany oryginał). Drugie – to Etiopia, klasztor w Aksum, lub inny punkt, gdzie oryginał może być ukryty. Trzecie to… Egipt i Wielka Piramida w Gizie.

 

Być może nie jest przypadkiem fakt, że wnętrze sarkofagu w Komnacie Królewskiej Wielkiej Piramidy jest doskonale dopasowane do wymiarów Arki Przymierza? Gdyby ktoś chciał ją tam fizycznie włożyć – zrobiłby to bez najmniejszych problemów. Czy więc przeznaczeniem Wielkiej Piramidy jest uruchomienie energii Arki poprzez jej umieszczenie w sarkofagu? Ciekawa teoria, prawda? Przecież wielu badaczy twierdzi, że Wielka Piramida jest gigantycznym generatorem energii i że została zbudowana, aby nie tylko ostrzec ludzi przed kataklizmem, ale również od kataklizmu ludzkość uchronić. Gdyby chodziło tylko o ostrzeżenie, a ludzie i tak mieliby zginąć – budowanie jej nie miałoby sensu.

 

Pod koniec stycznia 2019 roku 10 osób podzielonych na trzy grupy osób wyjechały do trzech miejsc, związanych z Arką Przymierza. Organizatorką wyjazdu była Iwona Rudnik z Wrocławia, fundatorka i członek Rady Fundacji Wspierania Badań nad Ujawnianiem Wiedzy Starożytnej i Współczesnej Mądrość Narodów. Do Etiopii pojechało (wraz z Iwoną) 5 osób. Do Izraela wybrały się 4 osoby, a Fundację naszą reprezentowali: Heliodor Biernacki oraz Karol Chmielnicki. Do Egiptu pojechał Andrzej Wójcikiewicz.

 

Grupy znalazły się w tych trzech miejscach w tym samym czasie. Celem było wykonanie szeregu medytacji: w Etiopii przy wodospadzie Tiss Issat, w Aksum i Lalibelii, w Izraelu przy Meczecie Pod Złotą Kopułą i w Egipcie – przy Wielkiej Piramidzie. Główne medytacje odbyły się w Lalibelii (przy kościele Św. Jerzego), przy Meczecie w Jerozolimie i przy Wielkiej Piramidzie wieczorem 31 stycznia i rano 1 lutego 2019 roku.

 

Fundacja Mądrość Narodów od lat stara się łączyć wiedzę duchową (ezoterykę) z nauką. Wiedza duchowa pochodzi z chanelingów wykonywanych przez osoby o wyjątkowych zdolnościach komunikowania się z Wyższymi Istotami Duchowymi, które dostarczają informacji dotyczących obecnej sytuacji na świecie, o potencjalnych zagrożeniach czy możliwości odkryć w takich dziedzinach jak archeologia, czyste energie, zdrowie, itp. Osobą (medium), która zapoczątkowała ten proces była Lucyna Łobos z Wrocławia, następną była Anna Dolińska z Szamotuł, a obecnie informacje przekazywane są przez osobę, która przybrała pseudonim „Basmat”. Połączenie z nauką polega na prowadzeniu fizycznych wykopalisk w miejscach wskazanych przez „Górę” (tak jak to było w przypadku badań na Ślęży oraz wykopalisk w Egipcie w poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu w rejonie nekropolii w Hawarze) jak też na weryfikacji innych informacji uzyskiwanych tą niekonwencjonalną drogą.

 

Joshua passing the River Jordan with the Ark of the Covenant by Benjamin West, 1800.

Przekazy Basmat dotyczące Arki Przymierza

Otóż według naszych Przyjaciół z Góry do których należą m.in.: Metatron, Izyda, Maria-Magdalena, St. Germain, Anubis, Makeda i Joshua:

*          Arka Przymierza nie jest tam, gdzie wszystkim się wydaje że jest (zakładamy, że chodzi o Aksum gdyż tam jest prawdopodobnie tylko kopia Arki);

*          Arka pełni niezwykle ważną rolę w obecnych czasach i jej energia powinna być przeniesiona z Etiopii do Izraela i Egiptu. W Etiopii ważne jest kilka miejsc: wodospad w Tiss Issat, Aksum oraz kościoły w Lalibelii. W Izraelu miejscem przebywania Arki była Świątynia Salomona, na której ruinach zbudowano Meczet Pod Złotą Kopułą. W Egipcie miejscem przeznaczonym dla Arki jest sarkofag w Wielkiej Piramidzie;

*          Dlatego trzy grupy powinny wykonać wspólną medytację, w tym samym czasie, czyli w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2019 roku, aktywizując energię Arki Przymierza w tych trzech miejscach. „Wtedy nastąpi połączenie trzech największych energii tego świata: Lalibela – Jerozolima – Giza”;

*          Gdy Arka dotrze do miejsca w Egipcie dopełni się przepowiednia – dopełni się najwyższa światłość tych miejsc. Arka w Piramidzie Cheopsa połączy się z powrotem z miejscem w Lalibelii, poprzez Aksum i Jerozolimę wcześniej.

*          Aby energia Arki mogła być w pełni uaktywniona potrzebne są… dwa złote pręty, wykonane w Polsce i przewiezione w listopadzie 2011 roku do Kairu, w celu wykonania Ceremonii 11.11.11. Arka jest tak zbudowana, że w środku, do tego mechanizmu, który w niej jest – pasują idealnie te dwa pręty… One pozwolą aktywizować jej energię… Bez tych prętów nie można jej uruchomić;

*          Napis: „NIE TYLKO CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE” po polsku na jednym pręcie jest informacją, że iskra, która obudzi ludzkość i poprowadzi ją do Piątego Wymiaru wyszła z Polski. Napis na drugim pręcie po hebrajsku jest przypomnieniem, że Joshua, Maria-Magdalena, Makeda mówili w tym języku. Jest to święty język Jerozolimy, która ma być miejscem pojednania i harmonii;

*          Basmat: „Arka na zewnątrz wygląda jak taka prosta skrzynia, ale w środku jest misterna robota, wręcz koronkowa robota wykonana z kamieni. Są tam też łączniki z jakiegoś metalu. To tak wygląda, jakby ktoś położył rzeźbę w kamieniu. Coś niesamowitego. Nie widzę tam ani laski Aarona, ani złotego naczynia. Tylko kamienie i te łączniki”;

*          W ciągu trzech lat, czyli 2019, 2020 i 2021 nastąpi przemieszczenie się piasków w Egipcie, poprzedzające Wydarzenie związane z przejściem Planety Ziemia do Piątego Wymiaru;

*          Można powiedzieć, że grupy w Etiopii, Izraelu i Egipcie będą TWÓRCAMI PIĄTEGO WYMIARU;

*          Mądrość i światłość spłynie na tę Ziemię jak otworzy się Złota Brama w Egipcie po włożeniu Arki do sarkofagu. Każdego dnia będą otwierać się kolejne miejsca w Egipcie.

*          Dopiero gdy cała Planeta wejdzie w Piąty Wymiar – to znaczy ludzie, którzy są na to gotowi (bo niektórzy zdecydują się zostać w innych wymiarach) – będzie można powiedzieć gdzie jest Arka. Ona sama otworzy się na ludzi. Będzie można jej dotknąć fizycznie;

*          Wielka Piramida to mechanizm najbardziej doskonałych twórców. To jest przekaźnik, ale jest to też środek przekazu, który pokazuje energię tej Planety. Wskazuje, czy wibracje Ziemi są podobnie do wibracji wyższych Istot Duchowych. Ta Piramida ma wszelakie urządzenia, którymi może określić zamiary ludzkości jako takiej. Ona jest jak lustro;

*          W Komnacie Królewskiej jest urządzenie, które łączy się… jest kluczem, który sam się przekręci w momencie włożenia Arki do sarkofagu w formie energii duchowej przez te trzy grupy: Etiopia, Izrael, Egipt. Te wszystkie urządzenia czekały na ten czas. Tam jest energia taka, o jakiej mówiliśmy w Piątym Wymiarze. Ona uruchomi się z wielu różnych miejsc i poprzez uruchomienie energii Arki w Wielkiej Piramidzie, uruchomi się 21 piramid. Poprzez uruchomienie Arki na tej Planecie zaczną pojawiać się Drzewa Życia… Ich ziarna Matka Gaja przechowuje przez cały czas;

*          Wy, ludzie z Fundacji obecnej i poprzedniej nie do końca zdajecie sobie sprawę z wielkości tego zadania, o które was poprosiliśmy. To dobrze bo macie wrażenie, że to po prostu samo się dzieje, samo przychodzi, że tak ma być. Wiemy, że jesteście obserwowani i dlatego nie wszystkie informacje są wam przekazywane od razu. To jest dopełnienie misji, którą niesiecie w sobie. To jest czas na dokonanie Wydarzenia, poruszenia piasków, odsłonięcia tajemnic tej Piramidy, całej prawdy, którą chcemy przekazać wam, w wasze ręce i w ręce tej Fundacji. Ona miała nosić nazwę „Światłość Narodów”. Ona jest światłością narodów. Takie światło dajemy Fundacji Mądrość Narodów, najwyższe światło, jakie możemy dać od nas wszystkich.

Andrzej Wójcikiewicz na tle Piramid w Gizie w dniu 1 lutego 2019 roku.

Złote pręty z napisem po polsku i po hebrajsku.

Czym są złote pręty?

Zostały wykonane w 2011 roku ze złota podarowanego przez Polaków z Polski i od Polonii za granicą. Pręty znajdują się w Egipcie gdyż miały być podarunkiem dla władz egipskich, za pozwolenie wykonania Ceremonii 11.11.11. Na jednym pręcie jest napis po polsku, na drugim po hebrajsku: „Nie tylko chlebem człowiek żyje”. Złoto, z którego zostały wykonane, było „darem serca” od wielu ludzi, a więc pręty są „nasycone” dobrą, silną energią miłości.

Pręty miały być włożone do sarkofagu w Wielkiej Piramidzie w dniu 11 listopada 2011 roku o godzinie 11:00 rano (tzw. Ceremonia 11.11.11.), aby pomóc wygenerować energię miłości wzmocnioną energią Wielkiej Piramidy i ochronić Planetę Ziemia i ludzkość przed negatywnymi wydarzeniami w przyszłości. Miała się odbyć w tym czasie ogólnoświatowa medytacja pokoju, miłości i ochrony Matki Ziemi.

Niestety – ceremonia nie mogła odbyć się w Komnacie Królewskiej, gdyż ówczesne władze Egiptu zamknęły ją na cały dzień 11 listopada 2011, zmuszone serią bezsensownych artykułów w prasie kairskiej pod hasłem: „Żydzi chcą ukraść Wielką Piramidę i wywieść ją do Izraela”. Komuś bardzo zależało, aby Ceremonia się nie odbyła – skoro taki ogromny wysiłek włożono, aby ją zakłócić. Ceremonia odbyła się, ale „na odległość” z pokoju hotelowego znajdującego się blisko Piramidy.

 

Kontakt ze światem duchowym jest dla pewnych kręgów intelektualnych sprawą co najmniej podejrzaną. Rozmawianie z duchami jest nienaukowe, więc wszelkie informacje z tego poziomu należy dystyngowanie omijać. Dotyczy to również możliwości fizycznego istnienia cywilizacji pozaziemskich, które mogły pomagać przy budowie takich czy innych obiektów megalitycznych na Planecie Ziemia oraz teorii, że jako cywilizacja jesteśmy obserwowani „z zewnątrz” i należymy jako ludzkość do Rodziny Galaktycznej określanej jako Dom o Wielu Pokojach (wszechświat wewnątrz wielu wszechświatów). Coraz więcej ludzi interesuje się jednak tym aspektem naszego istnienia (co zresztą jest tak pięknie opisane w Księdze Wiedzy Kluczach Henocha, wydanej po polsku w lipcu 2018 roku) dlatego ignorowanie informacji płynących z „nienaukowych” źródeł jest wg. mnie dużym błędem. Można w to nie wierzyć, można podchodzić do tego sceptycznie, ale warto zwracać uwagę na informację płynące z tych źródeł.

 

Dla mnie, autora tego artykułu – informacje dotyczące złotych prętów są niezwykłe. Według przekazów Basmat – energia tych prętów jest niezbędna do uruchomienia Arki Przymierza. Nikt z nas w roku 2011, gdy zbierane było złoto na stworzenie prętów nie zdawał sobie sprawy z ważności tego zadania. Być może intuicyjnie wyczuwały to osoby, które odruchem serca podarowały złoto na ten cel. W Egipcie, w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2019 roku pręty zostały użyte w czasie mojej medytacji i mentalnie włożone wraz z Arką do sarkofagu w Wielkiej Piramidzie. Jak twierdzą nasi Przyjaciele z Góry – została uwolniona energia, której nic ani nikt już nie zatrzyma.

 

Co będzie działo się na Planecie Ziemia w najbliższej przyszłości, czy nastąpią jakieś zmiany – pokaże czas.

Andrzej Wójcikiewicz

 

 

Uwaga! Opisy podróży do Etiopii i Izraela można znaleźć na stronie fundacji Mądrość Narodów: www.projektujawnianiawiedzy.com