Co jest istotą Meditative Healing™?

Co jest istotą Meditative Healing™?

Meditative Healing™ jest metodą, która wymyka się powszechnie przyjętemu pojmowaniu „uzdrawiania”. Nie przypisuje roli nadrzędnej uzdrowicielowi – przeciwnie, pozwala zrozumieć fenomen uzdrawiania jako przejaw uniwersalnego i naturalnego zasobu ludzkości. Uzdrowiciel, wprowadzając swój umysł w stan głębokiej medytacji, otwiera kanał dostępu do uzdrawiającej energii. Nie posiada jej na wyłączność – staje się dla niej jedynie świadomym przekaźnikiem.

W Meditative Healing™ fundamentalną rolę odgrywa pacjent. To jego wola doświadczenia uzdrowienia inicjuje przepływ energii. Meditative Healing™ jako narzędzie, którego nośnikiem jest praktyk, pozwala sięgnąć własnej świadomości – tych jej obszarów, którym chcielibyśmy się przyjrzeć najbardziej, a jednocześnie przed zobaczeniem których najmocniej się wzbraniamy. Przestrzeń, jaką otwiera uzdrowiciel, jest kanałem dostępu do nieuświadomionych części siebie. Metoda jest totalnie bezinwazyjna i w zgodzie z pacjentem – w danej sesji ujawnia się jedynie to, na co pacjent ma gotowość. Bardzo często w codziennym życiu doświadczamy tzw. dysonansu, czyli wewnętrznego konfliktu. Czegoś bardzo chcemy, a jednocześnie wszystko, co się zadziewa, zdaje się być zaprzeczeniem naszej woli. Kluczem ku zrozumieniu tego fenomenu ludzkiej natury jest akceptacja wielowarstwowości i złożoności naszej świadomości. Wola naszej świadomości może być w opozycji do tego, co kryje w sobie nasza nieświadomość. Na poziomie racjonalnych przesłanek – wyrażamy pełną chęć i otwartość na zmianę. Tymczasem głęboko w nas, w obszarze tzw. nieświadomości, może się kryć szereg mechanizmów i uwarunkowań, które de facto sterują naszym życiem.

 

Wolna wola

Czy podlegamy sile, nad którą nie mamy kontroli? W pewnym sensie tak, ale ta siła jest częścią nas. To nasze dotychczasowe doświadczenia, które poupychane w odmętach świadomości zaczęły blokować realizację naszej woli. System przekonań, jaki się w nas zakodował, może być największą przeszkodą w życiu życiem w harmonii. Nie „osiągnięcia” takiego stanu, jako że ten stan jest tak naprawdę dla człowieka stanem naturalnym. Przychodzimy na świat wyposażeni w doskonały, samoregulujący się system, jakim jest nasz cały organizm (będący połączeniem duszy, ciała i umysłu w pełnej równowadze). Doświadczenia, jakie w tym życiu nabywamy, stają się albo pomostem ku czerpaniu z własnego potencjału, albo gruzem, który utrudnia nam dostęp do tego, co jest naszą prawdziwą naturą.

 

Rola uzdrowiciela w procesie integrowania nieświadomości

Uzdrowiciel, wprowadzając umysł w głęboki stan medytacji, staje się kanałem, którym prowadzi pacjenta ku niemu samemu. Dociera tylko do tych obszarów, do których pozwala mu dotrzeć pacjent. Nie czyni żadnej obcej ingerencji – tworzy most pomiędzy świadomością i nieświadomością pacjenta. Doświadczenie, przez jakie w trakcie sesji przechodzi osoba uzdrawiana, często może być dla pacjenta niezrozumiałe. Otwiera się przestrzeń czegoś, co do tej pory było nieznane (chociaż cały czas obecne). Uzdrawiająca energia łączy w sobie niezwykłą delikatność z potężną mocą działania – uzdrawia na tych poziomach, do których boimy się zejść w sposób świadomy.

 

Kiedy następuje uzdrowienie?

Uzdrowienie rozpoczyna się z chwilą wejścia pacjenta w stan relaksacji. Nie zawsze stan ten jest łatwy do zdefiniowania czy ujęcia ramami umysłu –  wykracza poza dotychczasowe doświadczenie i pojmowanie. Już jedna sesja może być dla pacjenta głębokim (jednak w pełni bezpiecznym) zanurzeniem się w nieświadomości, przynoszącym długo wyczekiwaną ulgę (puszczenia wewnętrznych blokad). Może być także potężnie transformującym otwarciem na to, by uzdrowienia zacząć doświadczać. Cokolwiek się zadziewa – jest w zgodzie z otwartością i dobrem pacjenta, a nie intencją uzdrowiciela. Z sesji można w całkowicie bezpieczny sposób korzystać w zgodzie ze swoją indywidualną potrzebą – z wybraną przez siebie częstotliwością czy ilością powtórzeń. Uzdrowiciel uruchamia przepływ transformującej energii, dla której pacjent i jego gotowość są w tym procesie kluczem.

***

Jeśli chciałbyś/chciałabyś skorzystać z sesji lub dowiedzieć się więcej o Meditative Healing™ – zapraszam Cię na stronę: https://www.facebook.com/AgataKowalczykMeditativeHealing/

 MH