ŚWIADOMOŚĆ SERCA – Zjawisko koherencji.

open-heart

Wiele osób uważa, że świadomość ma swoje źródło jedynie w mózgu. Jednak według ostatnich badań (Instytut HeartMath- przypis.) wynika, że w rzeczywistości świadomość nie znajduje się tylko w mózgu, ale także w całym ciele, a serce gra tutaj szczególnie ważną rolę.

„O wiele więcej niż zwykła pompa – jak niegdyś wierzono, serce jest teraz rozpoznawane przez naukowców jako wysoce złożony system ze swym własnym funkcjonalnym mózgiem.”

Badania pokazują, że serce jest organem czuciowym i wyrafinowanym centrum otrzymywania i przetwarzania informacji. Serce posiada system nerwowy („mózg serca” jak kto woli), który umożliwia mu naukę, zapamiętywanie i podejmowania decyzji niezależnie od mózgu. Co więcej, liczne eksperymenty zademonstrowały, że sygnały które serce nieprzerwanie wysyła do mózgu wpływają na jego funkcję w zakresie postrzegania, poznania i przetwarzania emocji. W dodatku poprzez rozległą sieć neuronów, serce komunikuje się – przekazuje informacje do mózgu, ciała oraz pól elektromagnetycznych. Wydaje się zatem, że to serce, a nie mózg pełni nadrzędną rolę w zarządzaniu organizmem.

SERCE TWORZY NAJSILNIEJSZE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W CAŁYM CIELE.

frequencyW porównaniu do pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez mózg, wartość elektryczna pola serca jest około 60 razy większa i przenika każdą komórkę w ciele. Wartość magnetyczna jest w przybliżeniu 5000 razy silniejszy niż pole magnetyczne mózgu i może zostać wykryta za pomocą przyrządów w odległości kilku stóp od ciała (stopa to ok. 1/3 metra”- przypis.). Pole serca, a dokładniej pulsujące fale energii serca działają jako nośnik informacji, synchronizującej i koordynującej pracę całego ciała. Rytm bicia serca zmienia się znacząco w zależności od doświadczanych przez nas emocji. Emocje negatywne takie jak gniew czy frustracja są powiązane z bezładnym, chaotycznym biciem serca. Z kolei emocje pozytywne takie jak miłość lub wdzięczność są powiązane z gładkim, harmonijnym, spójnym rytmem serca. Badania w Instytucie HeartMath pokazują, że poprzez pole elektromagnetyczne serca rozprowadzamy emocje po całym ciele, a także przekazujemy nasz stan emocjonalny na zewnątrz.

ZJAWISKO KOHERENCJI

CoherenceIncoherenceRozwijając szczegółowiej temat związany z wpływem emocji na pracę serca udowodniono, że długotrwałe odczuwanie pozytywnych emocji daje początek trybowi funkcjonowania, który nazywamy koherencją (spójnością) psychofizjologiczną. Na poziomie fizjologicznym tryb ten charakteryzuje się zwiększoną wydajnością i harmonią w funkcjonowaniu systemów ciała. Zalety psychiczne tego stanu to redukcja wewnętrznego dialogu, zredukowanie odczuwania stresu, zwiększona równowaga emocjonalna i przejrzystość myślenia, a także rozbudzona zdolność intuicji. Co więcej, stan koherencji może wpływać na zwiększenie naszej świadomości w komunikacji z otoczeniem oraz wrażliwości na innych wokół nas.

 

 

KOMUNIKACJA NA POZIOMIE ENERGETYCZNYM

communicateWiększość ludzi myśli o komunikacji personalnej wyłącznie w kategoriach wypowiedzianych słów, tonu głosu, mowy ciała i mimiki. Jednakże istnieją dowody, że tuż pod naszym progiem świadomości istnieje subtelny, aczkolwiek znaczący, elektromagnetyczny (lub „energetyczny”) system komunikacji. Co więcej, wzajemne oddziaływania na tej płaszczyźnie przyczyniają się do „magnetycznego” przyciągania lub odpychania, które pojawia się pomiędzy osobami, a zatem mają znacznie w naszych relacjach z innymi. Dzięki temu na przykład, kiedy poznajemy kogoś nowego, to często bez znajomości szczegółów o tej osobie potrafimy od podania ręki określić czy się z nią zaprzyjaźnimy czy nie.

Podczas eksperymentów przeprowadzonych w Instytucie HeartMath znaleziono dowody na to, że pole elektromagnetyczne serca może przekazywać informacje między ludźmi. Naukowcy byli w stanie zmierzyć wymianę energii serca pomiędzy osobami oddalonymi od siebie do 5 stóp (1,70 metra) odległości. Odkryli również, że fale mózgowe jednej osoby mogą synchronizować się do serca drugiej osoby. Udowodniono również, że osoby które same są w stanie koherencji stają się dużo bardziej świadome i wyczulone na informacje zawarte w polach serc osób wokół nich.

Rezultaty tych eksperymentów doprowadziły do wniosków, że układ nerwowy działa jak „antena” która jest dostrojona do pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez serca innych osób. Zdolność do wymiany informacji energetycznych jest zatem wrodzona u każdego z nas. Co więcej, zdolność do komunikacji energetycznej może być rozwijana, dzięki czemu możemy osiągnąć znacznie głębszy poziom komunikacji niewerbalnej, zrozumienia i połączenia pomiędzy ludźmi. Korzystanie z niej podwyższa naszą świadomość, zwiększa naszą wrażliwości na innych, a zatem wpływa na umiejętności współodczuwania.

POLE SERCA I INTUICJA

Istnieją dane sugerujące, ze pole serca jest bezpośrednio związane z intuicją, dzięki sprzężeniu energetycznym z polem informacyjnym poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. Używając rygorystycznego projektu eksperymentalnego znaleziono solidny dowód tego, że zarówno serce jak i mózg odpowiadają na informacje o przyszłych wydarzeniach zanim faktycznie się wydarzą. Jeszcze bardziej zaskakujące było odkrycie, że to serce, a nie mózg zdaje się otrzymywać te „intuicyjne” informacje najpierw. Sugeruje to, że pole serca może być połączone z o wiele subtelniejszym polem energetycznym, które zawiera informacje o obiektach i wydarzeniach odległych w przestrzeni lub do przodu w czasie („Kronika Akaszy”- przypis.).

POLA SPOŁECZNE

W ten sam sposób, w który serce generuje pole energii wokół człowieka, tak samo grupa społeczna jest generatorem i regulatorem energii w społecznościach. W badaniu 46 grup społecznych udokumentowano zbiorową świadomość grupy. Podczas eksperymentu informacje o wydarzeniach w obrębie grupy zdawały się być transmitowane do wszystkich jej członków poprzez społeczno-emocjonalne połączenia pola energetycznego. Sieć stanowiła pole powiązań energetycznych, w których zakodowane były informacje o stanie grupy i rozprowadzane wśród jej członków. Koherentna struktura grupy wynikała z oparcia sieci połączeń między członkami na pozytywnie naładowanych emocjach (miłość, ekscytacja, optymizm).

Niezwykłe jest to, że dokładny obraz ogólnej sytuacji grup społecznych został uzyskany jedynie z informacji o związkach pomiędzy parami osób. Innymi słowy badano relacje między parami członków grupy, i te relacje przekładały się na stan funkcjonowania całej grupy. Grupki na okres badania były odseparowane, więc jedynym sposobem w jaki możliwe było przekazywanie informacji do pozostałych członków było poprzez pole energetyczne.

WNIOSKI KOŃCOWE – EFEKT DOMINA

earth-in-heart-shapeZrozumienie zjawiska koherencji jest drogą do samoświadomości, uwrażliwienia społecznego, współodczuwania, intuicji, duchowego wglądu i zrozumienia nas samych oraz tego, że wszyscy jesteśmy połączeni. Jak już sobie wspomnieliśmy, powszechną cechą wymaganą do zaistnienia koherencji jest udział pozytywnych emocji takich jak miłość czy wdzięczność. Koherencja serca u jednej osoby i koherencja grupy wzmacniają się wzajemnie. Kiedy ruch energii w grupie oparty jest na spójnej sieci połączeń, wewnątrz grupy tworzy się harmonijny porządek, integralność i optymalny przepływ informacji. To z kolei wytwarza stabilny i efektywny system, który wzmacnia zdrowie, dobre samopoczucie i poszerza świadomość jednostki oraz grupy jako kolektywu.

Zatem, gdy osoby wewnątrz określonej grupy zwiększają swoją indywidualną koherencję zwiększa się również ich dostrojenie względem siebie, co przekłada się na zwiększenie spójności w całej społeczności. Ale na tym się nie kończy. Dostrojenie wewnątrz społeczności prowadzi do poszerzenia sieci na coraz większe grupy społeczne, aż w pewnym momencie dojdzie do powstania masy krytycznej i ewolucji do następnego poziomu świadomości w zakresie planetarnym. Czego sobie i Wam serdecznie życzę.

Artykuł na podstawie tekstu:

http://www.wakingtimes.com/2012/09/12/the-heart-has-its-own-brain-and-consciousness/

Dla dalszych informacji o badaniach i publikacjach Instytutu HeartMath można odwiedzić http://www.heartmath.org.

Odpowiedzi